نیمه مات

رنگ آکریلیک سفید نیمه مات از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول دارای پوشش‌دهی و سختی بالایی بوده و سریع خشک می‌شود. این محصول به عنوان پوشش نهایی روی سطوح چوبی و MDFمورد استفاده قرار می‌گیرد.