اسپری رنگ بر

رنگ پاک کن (رنگ بر) با کیفیت بالا و بدون هیچگونه آسیب و خوردگی روی سطوح، جهت زدودن انواع رنگ های هوا خشک، کوره ای و ... کاربرد دارد.