ایزوبوتیل استات

ایزوبوتیل استات به عنوان یک حلال آلی در صنایع رنگ، چسب، رزین و صنایع دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.