پرایمر

رنگ صنعتی پرایمر، بر پایه‌ی رزین آلکید با مقاومت در برابر گرما، پیشگیری از زنگ زدگی و ضد آب، بعنوان پوشش اولیه در بخش های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.