تینر 647

تینر 647 به دلیل کیفیت بالا (مشابه تینر-P12) جهت رقیق سازى انواع محصولات چوب و خودرو بخصوص محصولات آکریلیک، پلى اورتان و رنگ هاى کوره اى تولید مى شود.