بتونه فوری

بتونه فوری نیتروسلولزی با لیسه کشی آسان، خشک شدن سریع، سنباده خوری عالی، پوشش عالی و استفاده آسان برای پرکردن بی‌نظمی‌ها و حفره‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.