روان کننده

اسپری روان‌کننده هافمن جهت جلوگیری از سایش بین دو قطعه و از بین بردن سولفاته و زنگ‌زدگی کاربرد دارد و به دلیل اسپری بودن، دارای نفوذپذیری بالایی در نقاط غیرقابل دسترس است.