رنگ بر

اسپری رنگ بر جهت زدودن انواع رنگ‌ها از سطوح بدون هیچگونه آسیب و خوردگی تولید شده است. کاربرد این محصول به دلیل تولید به صورت اسپری، بسیار آسان است.