کیلر فوری

کیلر فوری دارای براقیت، انعطافپذیری، چسبندگی بسیار بالا بر روی سطوح فلزی و چوبی، انواع بتونه های فوری، بتونه های سنگی و انواع آسترها می‌باشد و دوام بسیار بالایی بر روی فلز و چوب دارد.