همه کاره

بتونه سنگی فینیش هافمن با کیفیت و چسبندگی بالا، خشک شدن سریع و سنباده خوري خوب براي پر کردن فرورفتگی ها و ناهمواري هاي کم عمق روي سطح ماشین استفاده می شود. بتونه فوق به دلیل نرم بودن جهت صاف کردن بجاي بتونه فوري هم استفاده می گردد.