پلاس 920

پلاس 920 محصولی برای استفاده با دست است. حاوی رزین های پلی استر اشباع نشده همراه با کاتالیزورهای مناسب است. این محصول برای مرمت کردن حفره ها، شکستگی ها و زنگ زدگی‌های بدنه اتومبیل و سپر مناسب است و پوشش بدست آمده چسبندگی بسیار عالی به سطوح دارد.