ضد زنگ

اسپری ضدزنگ واکو جهت افزایش دوام و مقاومت فلزات در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی تولید شده است.