30000

خانواده تینر هافمن با قدرت حلّالیت بالا، قدرت تبخیر مناسب، بى رنگ و بدون مواد سرطان زا و با محدوده HP مناسب در درجات مختلف تولید مى گردد. مخصوص انواع بتونه فورى، آسترفورى وشستشو می‌باشد.