تینر 650

تینر 650 به دلیل کیفیت بالا (مشابه تینر-P12) جهت رقیق سازى انواع محصولات چوب و خودرو بخصوص محصولات آکریلیک، پلى اورتان و رنگ هاى بیسکوت تولید مى شود.