PA100

آستر پلی اورتانP.A-100 (سوپر) دوجزئی بر پایه رزین آلکید با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای چسبندگی خوب، پرکنندگی و پوشش دهی بالاو سنباده خوری عالی است.