رنگ فوری نیتروسلولزی براق چوب

رنگ فوری سریع خشک، کاملا همگن و یکنواخت با پوشش دهی عالی، در کارهای حرفه‌ای چوبی و صنایع مبلمان و درب کاربرد دارد.