محصولات چوب

محصولات چوب نخستین بار در سال 1398 و تحت عنوان محصولات نیتروسلولزی در خط تولید این مجموعه قرار گرفت و پس از یک سال در سال 1399 با اضافه شدن محصولات پلی‌اورتان و آکریلیک به خط تولید خانواده محصولات چوب کامل‌تر شد.

محصولات پلی اورتان

این محصولات دوجزئـی، برپایه رزین آلکـــید و هاردنر پلی‌ ایزوسیانات بوده و روی کلیه سطوح چوبی قابل استفاده می‌باشند.

محصولات آکریلیک

این محصولات دوجزئــی، بر پایه رزین آکریلیک و هاردنــــر ایزوسیانات بوده و روی کلیه سطوح چوبی قابل استفاده می‌باشند.

محصولات نیتروسلولزی

این محصولات تک جزئی، برپایه رزین آلکید با ویژگی خشک شدن سریع برای استفاده روی سطوح چوبی طراحی و تولید شده است.

محصولات نیم پلی استر

این محصولات دوجزئـــی، به عنـوان پوشش پایانی جــهت استفاده در سازه های چوبی تولید شده است.

همرنگ ها

همــرنگ‌ها رنگ‌های شفافــی هستند که به بافت زیریــن چوب نفوذ نکرده و بافت طبیعی چوب را مخفی نمی‌کنند.