محصولات آکریلیک

این محصولات دوجزئی، بر پایه رزین آکریلیک و هاردنر ایزوسیانات تولید شده و روی کلیه سطوح چوبی قابل استفاده می‌باشند.

رنگ

روکش‌های دوجزئــی (رنگ) برپایه رزیـن آکریلیک با کیفیت بالا، مناسب برای انواع سطوح چوبی و MDF می‌باشند.                                          

کیلر

کیلرها برپایه رزین آکریلیک با کیفیت بالا، به عنوان پوشش نهایی مناسب برای انواع سطــوح چوبی و روکش‌های تخته سه‌لا می‌باشند.

سیلر

سیلــرها برپایه رزیــن آکریلیک باکیفیت بالا بوده و مناسب برای پر کردن حفره‌های سطوح چوبی می‌باشند.                                   

آستر

آستر برپایه رزین آکریلیک با کیفیت بالا، به عنــوان پوشش اولیه مناسب برای انواع سطوح چوبی می‌باشد.