رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی از سال 1393 به خط تولید صنایع رنگ اطلس فام اضافه شد. این محصول علاوه بر ایجاد جلوه زیبا روی قطعات و ماشین‌آلات صنعتی، از آنها در برابر گرمای شدید، رطوبت و آسیب ناشی از ضربات فیزیکی محافظت می‌کند.

پرایمر

رنگ صنعتی پرایمـر، به عنـوان پوشش اولیــه در بخش‌های صنعتی، جهت افــزایش چسبندگی بین سطــح مــورد نظر و رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براق

رنگ صنعتی براق، به عنــوان پوشش نهایـــی روی قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.                                              

نیمه براق

رنگ صنعتی نیمه براق، به عنوان پوشش نهایی روی قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.