محصولات نیم پلی استر

این محصولات دوجزئی، به عنوان پوشش پایانی جهت استفاده در سازه های چوبی تولید شده است.

سفید

این محصول دوجزئی سفید رنگ، به عنوان پوشش پایانی در سازه‌های چوبی استفاده می‌شود.

بی رنگ

این محصول دوجزئی بی‌رنگ، به عنوان پوشش پایانی در سازه‌های چوبی استفاده می‌شود.