رنگ های صنعتی واکو

رنگ های صنعتی واکو:

 

رنگ های صنعتی واکو طبق نیاز و سلیقه ی مشتریان با بهترین مواد اولیه و بالاترین کیفیت تولید می گردد.

رنگ کوره ای  /  ضـد زنـگ

رنگ ترافیک  /  رنـگ سـوله  و ...

آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک شهید سلیمی، 30 متری سوم شمالی، 20 متری اول، شرکت اطلس فام سهند

تلفن: 11 - 34329010 – 041

فکس: 34321438 – 041

مدیر بازرگانی:  09144124356

رنگ های صنعتی واکو
رنگ های صنعتی واکو
رنگ های صنعتی واکو