آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک شهید سلیمی، 30 متری سوم شمالی، 20 متری اول، شرکت اطلس فام سهند

تلفن: 11 - 34329010 – 041

فکس: 34321438 – 041

مدیر بازرگانی:  09144124356

 

جهت ارتباط بیشتر، صنایع رنگ اطلس فام سهند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید